Op zondag 30 januari vond de Nieuwjaarsreceptie van het Comité plaats in het iD+ Center te Hamme. De voorzitter stelde het programma van 2011 voor en verleende daarna het woord aan Prof. Frans-Jos Verdoodt (ADVN) die een korte causerie hield over de relaties tussen FDP en brouwer Moortgat, een notoir Vlaming en sponsor van de Vlaamse Beweging.

Op donderdag 3 maart vond in het Letterenhuis Antwerpen het Literair Pleidooi plaats, een rechtbank die moest oordelen of de door het Letterkundig Museum van Den Haag niet in de canon opgenomen schrijvers Willem Brakman en Filip De Pillecyn terecht waren geweigerd. Voor beide schrijvers namen het twee sprekers op : een advocaat en een getuige. Voor Filip De Pillecyn pleitte prof. Kris Humbeeck (Universiteit Antwerpen) en Matthijs de Ridder (publicist). De laatste speelde Filip De Pillecyn in levenden lijve. De aanwezigen in de zaal speelden voor jury en mochten hun stem uitbrengen. Filip De Pillecyn kwam als overwinnaar uit de bus. Als beloning zal hij een vitrinekast in het Letterkundig Museum in Den Haag krijgen. De opkomst was groot (150 man) en er werd lang nagepraat, mede door de hevige, politieke lezing van Kris Humbeeck.

Op vrijdag 25 maart vond in het Parochiaal Centrum 'De Zouaaf' in Hamme een herdenkingsavond plaats naar aanleiding van de 120e verjaardag van de geboorte van Filip De Pillecyn onder de titel Ongehoorde Woorden (‘een cocktail van poëzie, proza, muziek en beeld’). 21 dichters en voordrachtkunstenaars brachten werk van de schrijver en lazen uit eigen werk voor dat speciaal voor deze gelegenheid geschreven werd. De muzikale intermezzi werden gebracht door leerlingen van de Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans. De grote opkomst (ca. 90 man) luisterde gespannen naar de boeiende voordracht van origineel werk. Volgend jaar wordt dit initiatief afgerond op 7 augustus 2012 n.a.v. 50 jaar overlijden van Filip De Pillecyn.

In 1956 hielden FDP en Ernest Claes op de vijfde Scheldevaart van uitgeverij De Clauwaert een pittige polemiek over de charmes van Schelde en Demer (gepubliceerd als Twistgesprek tussen Demer en Schelde, zijnde een academische verhandeling over meisjes, bier, heiligen, sexuele, culturele en agronomische aangelegenheden. Leuven 1956) . Op zondag 18 september trok het FDP Comité op zijn jaarlijkse vriendendag naar het land van Ernest Claes en bezocht er Scherpenheuvel en Zichem (geboortehuis van Ernest Claes), Averbode (graf van Claes) en Diest. Het gezelschap genoot met volle teugen van de rijk gevulde dag met veel bezienswaardigheden.

Op zondag 9 oktober werden de FDP Studies VII (2011) gepresenteerd in het Stadhuis van boekendorp Damme. De gelegenheidslezing werd gehouden door Jurgen De Pillecyn die een boeiende poging ondernam een literair-psychologisch portret van de mens en kunstenaar Filip De Pillecyn te tekenen.