Op zondag 29 januari werd het jaar ingeluid met een Nieuwjaarsreceptie. De voorzitter bracht de activiteiten van het afgelopen jaar in herinnering en stelde het programma voor 2012 voor. De gastspreker Marcel Ryssen (Reynaertgenootschap Sint-Niklaas) sprak innemend over het erotische mens- en wereldbeeld van FDP, zoals dat in zijn novelle De veerman en de jonkvrouw tot uiting komt. De receptie werd opgeluisterd door Wim Smet, die op de dwarsfluit stukken van Telemann en Bach bracht. Op een receptie werd het jaar enthousiast ingezet.

Op zondag 15 april gaf het Comité een aperitiefconcert dat een muzikale rit langs baroksteden bracht. Pieter Vandeveire (viola da gamba) en Pieter Theuns (theorbe) brachten korte fragmenten van Marain Marais, Christopher Simpson, J.S. Bach, Arcangelo Corelli en Antoine Forqueray. Dit schitterende concert werd gevolgd  door een Beloken Pasen brunch in De Loft in Hamme. Tijdens het diner hield Christina Guirlande een causerie over «De liefde van twee romanschrijvers voor hun rivier» (wordt gepubliceerd in Studies VIII).

Op vrijdag 30 september vond de vernissage plaats van de tentoonstelling Ongehoorde woorden voor Filip, een literair-artistieke happening van schrijvers en kunstenaars die zich lieten inspireren door het werk en de leefwereld van Filip De Pillecyn. De tentoonstelling liep in The Watered Bamboo Art Gallery in Hamme en het Filip De Pillecyn Centrum in Hamme. De opkomst was overweldigend. De voorzitter benadrukte in zijn openingstoespraak dat het bemoedigend en verheugend is dat nog zoveel literatoren en kunstenaars zich kunnen laten inspireren door het werk en het land van Filip De Pillecyn. Voor de catalogus – zie rubriek Onze uitgaven.

Op vrijdag 28 september werd de Franse vertaling van Mensen achter de dijk voorgesteld in de lokalen van «Septentrion» (het driemaandelijks tijdschrift Arts, lettres et culture de Flandre et des Pays-Bas) in Rekkem. Prof. Eric Defoort schetste een mooi portret van de intimistische schrijver Filip De Pillecyn, de voorzitter vertelde hoe de Franse vertaling ontstaan was, de vertaler Roger De Vos wisselde van gedachten over zijn vertaling (Monsieur Henri) en het worstelen om het proza van De Pillecyn voor een Franstalige lezer genietbaar te maken. De opkomst was bescheiden, maar er werd genoten van deze jarenlange inspanning.

Twee dagen later werd Monsieur Henri ook voorgesteld in Sint-Amands in het Emile Verhaeren Museum voor een talrijk opgekomen publiek. De voorzitter schetste de ontstaansgeschiedenis van de vertaling, Christina Guirlande gaf haar mening over de vertaalprestatie, de vertaler vertelde hoe Filip De Pillecyn voortdurend achter zijn schouder op de loer lag. Op deze mooie herfstdag werd sterk nagenoten van deze bijzondere prestatie. De teksten van de toespraken zijn na te lezen in de rubriek 'Extra muros'.

Op zondag 21 oktober werd tijdens de jaarlijkse Hamse Boekenbeurs de Filip De Pillecyn Studies VIII (2012) gepresenteerd. De voorzitter stelde kort de inhoud voor – met o.a. de publicatie van twee onbekende teksten van de auteur – en gaf vervolgens het woord aan Dorian Cumps, hoofddocent Nederlands aan de Sorbonne. De Franse neerlandicus sprak zijn bewondering uit voor ‘de voortreffelijke vertaling’ en de ‘nauwgezette, elegante versie die Roger De Vos van deze meesterlijke roman ten beste gaf’. Lovende en verdiende woorden voor een bewonderenswaardige prestatie.