Op zondag 26 januari vond de nieuwjaarsreceptie van het FDP Comité plaats. Bij deze gelegenheid werd ook de bibliofiele editie van De veerman en de jonkvrouw, geïllustreerd door Guido Mariman, gepresenteerd. De opkomst was groot, er werd genoten van de prachtige editie van een van de meest gelezen werken van FDP. De voorzitter gaf de aftrap voor het jubileumjaar 2014 – het FDP Comité werd opgericht in 2004 en maakt dit jaar de balans op van tien jaar activiteiten.

Op zondag 31 augustus vond het jubileum «Tien jaar Filip De Pillecyncomité» plaats. Het feest vond plaats in het Oud-Gemeentehuis van Temse. Het eerste luik bracht een panelgesprek over de betekenis van FDP de dag van vandaag. Wordt hij nog gelezen, geapprecieerd? Jean-Pierre Rondas (Klara) peilde bij de panelleden – Kris Humbeeck, Ludo Stynen, Jurgen De Pillecyn en André Meganck – naar hun belangstelling voor het werk en de figuur van FDP. Het tweede luik bracht een reconstructie van het «Twistgesprek» tussen Ernest Claes en Filip De Pillecyn, waarin beide literatoren de charmes van het land van Demer en Schelde-Durme bezingen. Het geheel werd muzikaal opgeluisterd door Marc Hauman (zang, gitaar) en Karien Van Steelandt (accordeon). Jozef Janssens, Guy Janssen en Fotokring Imago van Hamme zorgden voor de fotografische inkleding. Het talrijke publiek in de volle zaal genoot van het schitterend steekspel tussen de twee literatoren (gespeeld door Tjen De Munck en Eddy Allcock) en het inspirerende panelgesprek met de vier FDP-lezers. Traditiegetrouw werd het feest afgerond met een receptie. Het jubileum werd mede georganiseerd door het Ernest Claes Genootschap en de gemeente Temse.

 

Panelgesprek tussen Kris Humbeeck, Ludo Stynen, Jurgen De Pillecyn en André Meganck over het werk en de figuur van FDP.

 

   

Eddy Allcock en Tjen De Munck reconstueren het «Twistgesprek» tussen Ernest Claes en Filip De Pillecyn.

 

Op donderdag 11 september vond in de Bibliotheca Wasiana de inhuldiging plaats van de tentoonstelling gewijd aan leven en werk van Filip De Pillecyn die mogelijk gemaakt werd door de schenking van het Museum Filip De Pillecyn door de erven Luc Buyle (Hamme). De gastspreker, Prof. Frans-Jos Verdoodt, belichtte een cruciale episode uit de geschiedenis van de Zuidelijke Nederlanden – de figuur van Willem de Zwijger en Marnix van Sint-Aldegonde, waarna de burgemeester en de directeur cultuur van de stad  de cyclus activiteiten toelichtten die naar aanleiding van deze overdracht georganiseerd wordt. De opkomst was groot.

Op vrijdag 3 oktober werd in CC Wagehuys Leuven ten voordele van stichting Eureka (die zich om dyslexie bekommert) een benefietconcert gegeven door Jan Vande Weghe (piano) en Greetje Anthoni (zang). Het concert werd opgebouwd rond poëzie die rechtstreeks of onrechtstreeks naar oorlog verwijst, dit in het kader van de herdenkingen van de Eerste Wereldoorlog. Centraal stonden gedichten van FDP uit Onder den hiel, op muziek van Jurgen De Pillecyn (in opdracht van het FDP-comité 2007). Ook muziek van Hugo Wolf, Ivor Gurney, Joseph Jongen , Gabriël Faure en Francis Poulenc werd uitgevoerd op tekst van o.m. Mörike, Edward Thomas en andere 'War Poets', Aragaon, Hellens, Hugo, Verlaine e.a., waardoor de aanklacht tegen elke vorm van oorlog in een universeel kader geplaatst werd.

Op donderdag 23 oktober werd in de Faculteit Letteren van de KU Leuven FDP Studies X (2014) gepresenteerd. De voorzitter schetste in het kort een verslag van tien jaar werking (2004-2014), waarna de gastspreker Etienne Van Neygen vertelde over FDP als student aan de KU Leuven vlak voor WO I. In een nabeschouwing maakte Prof. Dirk De Geest de balans op van wat de laatste jaren op het gebied van de studie van leven en werk van FDP is gepresteerd en schetste enkele thema’s die nog uitgediept zouden moeten worden (hoe zagen collega’s-Schrijvers FDP, zijn stijl, verwantschap met Arthur van Schendel, genderproblematiek, evolutie in de receptie van FDP’s werk).

Op donderdag 13 november presenteerde het FDP Comité het boek van Peter De Graef Portretten en polemieken. Het journalistieke werk van Filip De Pillecyn in het ADVN in Antwerpen. Gastspreker Rik van Cauwelaert belichtte de betekenis van FDP als journalist, meer bepaald voor het journalistieke landschap van de jaren ’20, en bekeek vooral zijn bijdragen in het  satirische blad Pallieter (1922-1928). De voorzitter bedankte de auteur voor zijn bijdrage aan de studie van FDP, meer bepaald omdat over de journalist De Pillecyn geen enkele studie bestaat. Gastheer Frans-Jos Verdoodt sprak de hoop uit dat dit boek de belangstelling voor de journalistieke loopbaan van FDP in de hand zal werken en zal leiden tot de uitgave van zijn omvangrijke journalistieke geschriften.

 

Op vrijdag 14 november werd hetzelfde boek ook gepresenteerd in Huize Vermeire-Lagae in Hamme. De voorzitter lichtte het belang van het boek toe, de auteur schetste een paar episodes uit het journalistieke leven van FDP en zijn persoonlijke betrokkenheid bij de schrijver en de gemeente Hamme. Namens de gemeente sprak schepen Luk De Mey die zijn waardering uitsprak voor het werk van het FDP Comité, dat de laatste tien jaar veel gepresteerd heeft. Op deze positieve noot werd het FDP-jaar 2014 afgesloten.