Op zaterdag 24 juni werd de bibliofiele editie van de novelle Rochus gepresenteerd in de Sint-Rochuskerk van Sombeke. De editie bevat een kleurenzeefdruk en acht illustraties van de kunstenares Lieve Janssen. De voorzitter lichtte de figuur van de pestheilige Rochus en de persoonlijke bijdrage van De Pillecyn aan dit thema toe. Jean-Pierre Rondas las een fragment uit de novelle voor. De presentatie werd opgeluisterd door een concert van de Hamse Cantory onder leiding van Raf Vandermeulen. De Cantory bracht o.a. het pestlied van Huldrych Zwingli en het ’drinklied’ van Pierre Atteignant. De presentatie werd afgesloten met een receptie in het Natuurhuis in Sombeke. De opkomst was groot, het weer was schitterend, de muzikale omlijsting werd zwaar genoten.

 

Zaterdag 24 juni 2017: presentatie van de novelle "Rochus"

 

Op zondag 12 november werden de Filip De Pillecyn Studies XIII (2017) voorgesteld in Oud Huys Mariman in Hamme. Gastspreker was em. prof. Ludo Simons die het had over de vriendschap tussen zijn vader, Jozef Simons, en Filip De Pillecyn. Daarna lichtte de voorzitter de werking van het aflopende jaar en van 2018 toe en overhandigde het eerste exemplaar van de Studies aan de gastspreker in dank voor zijn boeiende lezing over de vriendschap tussen twee frontsoldaten. Op een receptie werd lang nagenoten in de prachtige omgeving onder de wieken van de Bonapartemolen.