We zetten het nieuwe jaar in op zondag 29 april met een culinaire wandeling in Moerzeke in het teken van ‘De verloren idylle van het Scheldeland’. Het begon met een bezoek aan de kapel van priester Edward Poppe, studiegenoot van Filip De Pillecyn aan het Klein Seminarie van Sint-Niklaas. De ontstaansgeschiedenis van de kapel en de kunstwerken werden toegelicht door Harold Van de Perre. Daarna trokken we naar de ‘Moesse Kille’, een ankerplaats aan de Schelde, waar in de eerste helft van de 19 e eeuw het industriële leven van dit dorp zich afspeelde (zoutziederijen, oliewindmolen, beerputten). Na het middagmaal in het restaurant aan de dijk De Kille volgde het tweede deel van de wandeling terug naar het dorpsplein. De wandeling werd toegelicht door een plaatselijke gids en door Freddy Huylebroeck, de initiatiefnemer van deze activiteit.

Mozaïek van Harold Van de Perre in de Priester Poppe Kapel    Mozaïek van Harold Van de Perre in de Priester Poppe Kapel

    Freddy Huylebroeck bij het borstbeeld van Priester Poppe van Luc Verbist

   Harold Van de Perre vertelt in de kapel

   Met de plaatselijke gids aan ‘de kille’ (= schorre) aan de Schelde

 

Op woensdag 10 oktober werd de volledig gerestaureerde versie van de film Monsieur Hawarden uit 1968 vertoond in het CC Jan Tervaert in Hamme in aanwezigheid van de regisseur Harry Kümel. De filmmaker werd geïnterviewd door Patrick Auwelaert, die vragen stelde over de ontstaansgeschiedenis van de film en de toekomstplannen van de regisseur. Harry Kümel droomt al langer van een verfilming van De Pillecyns roman De veerman en de jonkvrouw, maar ziet dit in het huidige kader niet zitten. Het FDP Comité, dat mede de avond organiseerde, schonk de regisseur als aanmoediging een exemplaar van de bibliofiele editie van deze roman.

 

 De voorzitter in gesprek met Harry Kümel tijdens de receptie na de druk bijgewoonde voorstelling van Monsieur Hawarden.

De voorzitter in gesprek met Harry Kümel en Cas Goossens. 

 

Om het honderdjarig jubileum van het einde van WO I te vieren, organiseerde het Comité op zondag 18 november een literair matinee in het ADVN (Antwerpen) “Filip De Pillecyn en de Groote Oorlog”. De matinee werd ingezet door Luc Vandeweyer, rijksarchivaris, die sprak over de betekenis van de oorlog en de radicalisering van de Vlaamse frontsoldaten. Patrick Auwelaert vertelde over het ontstaan van de dichtbundel Onder den hiel, een verzameling oorlogsgedichten die De Pillecyn en Jozef Simons in 1920 uitgaven. Jurgen De Pillecyn speelde drie gedichten uit de bundel af die hij getoondicht had en lichtte toe hoe een componist omgaat met literaire teksten. De voorzitter Emmanuel Waegemans las het gedicht Meditatie voor en nodigde uit op een borrel.

Uitvoerig verslag op: https://doorbraak.be/onder-den-hiel-de-oorlogsgedichten-van-filip-de-pillecyn

 

 

  

Op zaterdag 15 december presenteerden we de Filip De Pillecyn Studies XIV (2018) in het Stadhuis van Lokeren. We werden verwelkomd door schepen van cultuur en toerisme Marina Van Hoorick. De gelegenheidstoespraak werd gehouden door Hilaire Liebaut, historicus, ex-burgemeester van Lokeren en voorzitter van de Bibliotheca Wasiana – “Jozef De Pillecyn : de broer en de schrijver”. De spreker belichtte de biografie van Jozef De Pillecyn als soldaat, onderwijzer, Congo-reiziger, oorlogsburgemeester van Eksaarde en schrijver, die nu helaas vergeten is. Na de lezing stelde de voorzitter van het FDP Comité de nieuwe Studies voor: de nieuwe bijdragen, de vondsten, de nieuwe inzichten in leven en werk van De Pillecyn. De druk bijgewoonde presentatie werd afgesloten door een receptie.