Op 28 februari werden de Filip De Pillecyn Studies gepresenteerd in het Provinciehuis Gent. Gedeputeerde Jean-Pierre Van der Meiren sprak het welkomstwoord uit. Prof. Bruno De Wever (Universiteit Gent) onderwierp de Studies aan een kritische blik. Zijn laudatio werd opgenomen in nummer II van de Studies (2006).

Op 31 maart organiseerde boekhandel-antiquariaat «Ballade» (Antwerpen) een presentatie van de Studies. Prof. em. Frans-Jos Verdoodt stelde vragen bij de gegevenheid dat FDP een vergeten schrijver is en Jurgen De Pillecyn bracht fragmenten samen van De Pillecyns visie op en contacten met Antwerpen (zijn toespraak is opgenomen in Studies III).

Op 30 april organiseerde het Sint-Jozef-Klein-Seminarie van Sint-Niklaas het ‘literair aperitief’ De Pillecyn en Van Wilderode terug naar hun college. Prof. em. Marcel Janssens sprak er over de relaties tussen de twee beroemdste ex-seminaristen. Behalve de FDP Studies en de heruitgave van Mensen achter de dijk (2004) werd er ook de mooie editie van de vijftalige De Vlinderboom voorgesteld, de dichtbundel van Anton van Wilderode over de laatste reis van Karel V naar zijn laatste rustoord.

Op 31 mei presenteerde Prof. Emmanuel Waegemans in Sint-Petersburg (2006) de Russische vertaling van Mensen achter de dijk in de Petrus- en Paulusvesting, in het kader van de door Harold Van de Perre georganiseerde tentoonstelling ‘Vlaamse kunststeden’. De presentatie kon op veel belangstelling rekenen. De docente Nederlands van de universiteit van Sint-Petersburg Irina Michajlova sprak zich in haar laudatio erg lovend uit over de mooie prestatie van vertaler Dmitri Silvestrov. Haar tekst is opgenomen in FDP Studies III.

Op zondag 27 augustus organiseerde het FDP Comité zijn tweede literaire boottocht door het land van Durme en Schelde onder leiding van Roger De Vos. De boottocht stond in het teken van ‘schepen en veermannen’ en werd uitvoerig gestoffeerd met citaten uit het werk van Filip De Pillecyn (Blauwbaard, De veerman en de jonkvrouw, Pieter Fardé en Mensen achter de dijk), Emile Verhaeren (De veerman en De aak) en Jan de Hartog (‘onbereikbaar is het ware noorden van het verlangen, en achter de einder wenkt altijd het geluk’). De nautische causerie werd weelderig gekruid met pittige anekdoten over het wel en wee van de Hamse scheepvaart. De laatste zondag van augustus kon voor de derde keer op rij rekenen op heerlijk zomerweer. De opkomst was talrijk (100 man), het commentaar schitterend. De dag werd afgesloten door een gezamenlijke maaltijd.

Op zondag 15 oktober organiseerde het FDP Comité de presentatie van Filip De Pillecyn Studies II in de abdij van Bornem, die bij deze gelegenheid bezichtigd kon worden. De voorzitter stelde het nieuwe jaarboek voor, Prof. Frans-Jos Verdoodt sprak in de laudatio zijn voldoening uit over het feit dat de Studies er niet voor terugdeinzen literatuur en politiek samen te behandelen en het politieke engagement van FDP niet onder de mat vegen, zoals in andere, vergelijkbare literaire studies meestal gebeurt. Dat nummer II nog omvangrijker is dan het vorige jaarboek en nieuwe medewerkers heeft weten aan te trekken, toont aan dat de Studies goed op de rails zitten en dat de continuïteit gegarandeerd is. De presentatie werd gevolgd door de vertoning van de audiovisuele documentaire «Filip De Pillecyn vertelt over zijn jeugdjaren» van Juliaan Maerevoet (Bornem) en Luk Buyle (Hamme). De documentaire is gebaseerd op een radiotoespraak van FDP in 1954 ; de makers hebben alles waarover de schrijver vertelt in beeld gebracht en aldus het Hamme van rond 1900 gereconstrueerd. De DVD kan besteld worden bij het FDP Comité (€ 10). De namiddag werd afgesloten met een receptie met abdijbier. Er was een honderdtal gasten aanwezig.

Op 30 november werd het tweede jaarboek voorgesteld in het AMVC Letterenhuis (Antwerpen), het museum waar het archief van Filip De Pillecyn wordt bewaard. De laudatio werd uitgesproken door Ludo Stynen. De spreker betreurde dat in ons taalgebied slordig wordt omgesprongen met ons literair erfgoed : als een schrijver dood is,  soms zelfs als hij nog lang niet dood is, is zijn werk al niet meer te vinden. Niet in de boekhandel, vaak ook niet meer in de bibliotheken. Filip De Pillecyn Studies II noemt hij ‘degelijk, kritisch, wetenschappelijk, rijk geïllustreerd en mooi uitgegeven’ en beveelt hij iedereen aan ‘die zonder vooroordelen een man wil leren kennen, of beter leren kennen, die als persoonlijkheid binnen de concrete context van zijn tijd en overtuiging bijzonder de moeite waard was, die bovendien een literair oeuvre heeft nagelaten met een eigen kleur en een eigen plaats binnen de Vlaamse letteren’. Hij citeerde hierbij de woorden die Gerard Walschap ooit aan De Pillecyn schreef : ‘voor mij schrijft geen enkel Vlaming zo schoon als gij. Johan Daisne is een magisch realist en gij zijt een magisch stilist’. Na de presentatie werd de documentaire over de jeugdjaren van FDP getoond. De opkomst was bescheiden, maar het publiek was enthousiast over de initiatieven die rond de figuur van de wat vergeten schrijver worden genomen.

Op 15 december werd de documentaire over de jeugdjaren van FDP getoond in de Winterkapel op het Marktplein in Hamme. De aanwezigen waren enthousiast over de geïnvesteerde energie. Burgemeester Van de Casteele bedankte de makers van de film en sprak de hoop uit dat dit initiatief navolging moge krijgen. Luk Buyle liet weten dat hij op het ogenblik werkt aan een documentaire over leven en werk van FDP.