Naar aanleiding van de 90e verjaardag van de dood van de Gebroeders Van Raemdonck aan de IJzer (maart 1917) organiseerde het gemeentebestuur en het gemeentelijk cultuurcentrum van Temse een herdenkingsavond rond deze symbolen van ‘broederliefde’ en van de Vlaamse strijd. Het Filip De Pillecyncomité stelde er de FDP Studies en de documentaire van Juliaan Maerevoet en Luk Buyle over de jeugdjaren van de schrijver voor. Luk De Ryck, burgemeester van Temse en auteur van het boek Terug naar niemandsland, belichtte de mythe achter de werkelijkheid van de geboren Temsenaren, het gebruik en misbruik van deze episode uit WO I in de Vlaamse strijd. De opkomst was groot en tijdens de receptie werd lang nagepraat en lovend gesproken over de documentaire.

Op zondag 1 september vond de 3e boottocht in de voetsporen van Filip De Pillecyn plaats. Dit jaar stond de tocht in het teken van de Schelde als vrouw, de rivier, het water om verliefd op te worden (met een knipoog naar ‘het twistgesprek tussen Demer en Schelde’ van Ernest Claes en De Pillecyn). Entertainer Roger De Vos bracht een bloemlezing van fragmenten uit het werk van De Pillecyn waarin vrouwen centraal staan : de jonkvrouw Leda, Fientje en de burgervrouwen uit Mensen achter de dijk, de vijf vrouwen van Blauwbaard. De lyrische stemming werd in de hand gewerkt door het zachte weer en de rustig kabbelende Schelde. Net als de vorige jaren was ook nu de boottocht een groot succes (125 meevarenden). De dag werd afgesloten met een vriendschappelijke maaltijd in Hamme.

Op donderdag 18 oktober vond de presentatie van FDP Studies III plaats in het ADVN (Archief en Documentatiecentrum Vlaams Nationalisme, Antwerpen). De voorzitter stelde er het nieuwe jaarboek voor en maakte van de gelegenheid gebruik ook de pas verschenen bibliografie van FDP door Herman Verbeeck toe te lichten. Prof. Frans-Jos Verdoodt noemde in zijn laudatio het jaarboek ‘een mooi ogend boekwerk dat tevens een inhoudelijke “fond” heeft. En daarenboven een brede wetenschappelijke en culturele reikwijdte’ en benadrukte dat ‘elk nummer daardoor een kwalitatieve sprong voorwaarts betekent in de kennis van de complexe figuur die Filip De Pillecyn in wezen is’. Na de presentatie kregen de genodigden een rondleiding door het archief en een receptie aangeboden, waarop nog lang nagepraat werd.

Op zondag 11 november overleed mevrouw Godelieve De Pillecyn, de dochter van de schrijver. Ze werd op 15 november in Zwijndrecht ten grave gedragen.

Op zondag 18 november werd in Huize Vermeire-Lagae in Hamme het jaarboek 2007 en de bibliografie van FDP voorgesteld. Gastspreker was Romain Vanlandschoot die sprak over ‘Filip De Pillecyn en Gerard Walschap. Een liefde-haat verhouding’. De spreker schetste drie episodes in het leven van De Pillecyn waarin hij in aanvaring met Walschap was gekomen. De resultaten van dit onderzoek hoopt de spreker in jaarboek V (2009) te publiceren. De gasten waren opgetogen over de boeiende, goed gedocumenteerde lezing en de aangename voordracht van de spreker.

De laatste activiteit van 2007 was een mooie afronder. Tijdens een liedrecital in het Cultureel Centrum «Jan Tervaert» van Hamme werd op zondag 2 december een nieuwe compositie van Jurgen De Pillecyn gecreëerd : de componist heeft enkele gedichten uit de bundel Onder den hiel van Filip De Pillecyn getoondicht. De liederen werden gezongen door sopraan Greetje Anthoni en begeleid op de piano door Jan Vande Weghe. De opkomst was behoorlijk, het publiek was onder de indruk van de emotie die de componist in deze weinig bekende en moeilijke gedichten heeft gelegd.