Op woensdag 13 februari werd in het Vlaams-Nederlands Huis «deBuren» (Brussel) een hommage aan FDP gebracht. De voorzitter lichtte kort de werking van het Comité toe, Etienne Van Neygen sprak over het belang van de bibliografie van FDP door Herman Verbeeck en historicus Piet van Hees (oud-medewerker universiteit Utrecht) sprak uitvoerig over de Filip De Pillecyn Studies, waarover hij veel lovende woorden wist te vertellen (‘drie stevige delen met belangwekkende studies’ die ‘een brede en totale blik op De Pillecyns werk bieden’.) Vooral de Nederlandse invalshoek gaf een nieuwe kijk op het fenomeen De Pillecyn. Piet van Hees gaf ook eerste aanzetten tot een herlezen van ‘de intrigerende roman’ De soldaat Johan die z.i. in de politieke en historische context van de late jaren dertig moet en kan worden gelezen. De auteur zou een politieke allegorie in zijn werk gelegd kunnen hebben.

Op dinsdag 18 maart organiseerde Davidsfonds Anderlecht in het kader van de «Nacht der geschiedenis» een FDP-avond. Jurgen De Pillecyn hield een lezing over de ongrijpbare De Pillecyn, Manu Waegemans stelde het Comité en de toekomstige plannen voor, Luk Buyle vertoonde zijn documentaire over de jeugdjaren van FDP. De avond werd door de plaatselijke Davidsfondsleden erg op prijs gesteld.

Op dinsdag 3 juni vond de vernissage plaats van de tentoonstelling «Filip De Pillecyn geïllustreerd» in de Bibliotheca Wasiana (Sint-Niklaas). Schepen voor cultuur Lieve Van Daele lichtte het belang van de bibliotheek in het bewaren en ontsluiten van het plaatselijk erfgoed toe, de voorzitter benadrukte de band van de Hamse schrijver met Sint-Niklaas, waar hij college liep. Marcel Ryssen hield een enthousiaste causerie over ‘FDP en het Waasland’, doorspekt met talrijke passages uit het werk van de schrijver. In de documentaire van Luk Buyle over de jeugdjaren van FDP kwamen zijn studiejaren aan het Sint-Jozef-Klein-Seminarie uitvoerig aan bod. De opkomst was groot (80 man). De avond werd afgesloten met een receptie.

Op zondag 31 augustus vond onze jaarlijkse literaire boottocht plaats aan boord van de «Jan Plezier». We voeren van Hamme naar Sint-Amands, waar men de mogelijkheid had het Emile Verhaeren Museum of het kunstatelier / museum «Onder den bloten hemel» te bezoeken. We mochten genieten van stralend weer en de sfeer en de geuren van de Durme en Schelde opsnuiven die De Pillecyn zo sterk geïnspireerd hebben. De begeleiding werd verzorgd door Roger De Vos. De dag werd afgesloten met een vriendschappelijke maaltijd in restaurant «Driegoten».

Op donderdag 6 november werd de bibliofiele editie Onder den hiel. Gedichten over de Groote Oorlog gepresenteerd in het Museum «In Flanders Fields» in Ieper. Coördinator Piet Chielens sprak over het belang van de oorlogspoëzie en Prof. Dirk de Geest (KUL) hield een lezing over ‘deze werkelijk unieke uitgave’, een ‘uitgave om te koesteren’ – dankzij de combinatie van de verzen van Filip De Pillecyn en de tekeningen van frontsoldaat Karel Lauwers. Spreker benadrukte dat je in deze soms formeel zwakke verzen het latere werk van De Pillecyn al herkent : plastisch taalgebruik, suggestieve details en sprekende beelden, vage achtergrond, mannelijke retoriek en verlangen naar vrouwelijk evenwicht in de mannelijke orde. De avond werd afgerond door de sterke lectuur van drie gedichten uit de bundel door voordrachtkunstenares Tine Ruysschaert.

Op maandag 17 november vond in Huize Vermeire-Lagae te Hamme de presentatie plaats van de Studies IV. De laudatio werd gehouden door Prof. Herman Van Goethem (UA) die lovende woorden had voor de ‘schitterende reeks studies’, jaarboeken die ontstaan zijn ‘vanuit de kruisbestuiving tussen literatuurwetenschap en geschiedenis’, die ‘verrassende en boeiende bijdragen’ brengen en die keer op keer opvallen ‘door het heel gedegen cultuurhistorische perspectief van waaruit het leven en werk van de Pillecyn wordt geanalyseerd’. De spreker sprak de suggestie uit dat iemand zich eens moet buigen over ‘het rurale discours’ van De Pillecyn, dat wel eens voor ‘leuke verrassingen’ zou kunnen zorgen. Daarna werd de bibliofiele editie Onder den hiel voorgesteld, waaruit voordrachtkunstenaar Jan Van Hove enkele gedichten voorlas, die begeleid werden door de muzikale compositie van Jurgen De Pillecyn. Op een stijlvolle receptie werd nog lang nagepraat met de genodigden, die talrijk waren opgekomen.