Donderdag 14 april

Etienne Van Neygen, lid van het FDP-comité, hield in de gemeentelijke bibliotheek een opmerkelijke lezing over ‘Filip De Pillecyn : de soldaat en de antimilitarist’. Hierin behandelde hij de dualiteit in het leven en werk van FDP : zijn fascinatie voor de figuur van de soldaat en zijn antimilitarisme. De uitgeschreven versie van deze lezing is te vinden in het eerste nummer van de Filip De Pillecyn Studies.

Dinsdag 24 mei

In de Belgische Ambassade in Moskou had, in aanwezigheid van de Belgische Ambassadeur, de vertaler Dmitri Silvestrov en de voorzitter van het comité, Prof. Waegemans, de  voorstelling plaats van de Russische vertaling van Mensen achter de dijk. De tekst van de laudatio door vertaalster Svetlana Knjazkova is te vinden in nummer II van de Filip De Pillecyn Studies.

Zondag 28 augustus

Literaire boottocht op de Schelde. Deze avondlijke tocht werd  becommentarieerd door Roger De Vos, lid van het comité, en Eric De Corte, onder het motto ‘FDP en het landschap van Schelde en Durme’. Roger De Vos werkt op het ogenblik aan een Franse vertaling van Mensen achter de dijk, een niet te geringschatten onderneming. In FDP Studies II (2006) brengen we een voorsmaakje van de roman in het Frans. De causeur stelde terecht dat hij tot nu toe nog niemand ontmoet heeft die door deze roman niet diep werd aangegrepen. Tijdens een meer dan twee uur durende cruise haalde Roger De Vos herinneringen op aan de Schelde en de literatuur : de boot ‘La Durme’ (door de Hammenaren ook wel ‘Den Hammeneir’ genoemd), die in de tijd van De Pillecyns vader de verbinding tussen Hamme en Antwerpen verzorgde. Hij had het uitvoerig over deze levensader van de Lage Landen, en over veren en veermannen, die niet alleen in het werk van De Pillecyn, maar ook bij Marie Gevers en Emile Verhaeren een bijna mythische rol spelen. Het was aan de Oude Schelde dat Verhaeren Marthe Massin leerde kennen, een innige relatie die een hartstochtelijke briefwisseling heeft opgeleverd (meer dan 200 brieven). Roger De Vos bleef lang stilstaan bij Emile Verhaeren, omdat hij volgens hem de schrijver is die in zijn beschrijvingen van de Schelde, zijn aanvoelen van het volk, zijn sensuele band met het landschap het dichtst in de buurt komt van de atmosfeer die iedere Hammenaar of bewoner van deze streek zo sterk treft als hij Mensen achter de dijk leest. Van alle in het Frans schrijvende Vlamingen is Verhaeren het meest uitgesproken Vlaams gebleven. Nogal wat Fransen noemen zijn werk marginaal, omdat het te sterk Vlaams getint zou zijn. Roger De Vos lardeerde zijn causerie met citaten uit het werk van De Pillecyn, Verhaeren, Pessoa, Yourcenar… Hij herinnerde aan literaire boottochten van een halve eeuw geleden, toen Filip De Pillecyn, Ernest Claes, Fred Germonprez, Gaston Duribreux, Paul Lebeau en anderen (brouwer Moortgat ontbrak niet) praatten over literatuur en de recentste gebeurtenissen in het literaire landschap bespraken.

 

Dinsdag 18 oktober

Een belangrijk moment in de werking van het comité. Na de lezing door Prof. Dirk De Geest (KULeuven) over De Soldaat Johan werd het eerste nummer van FDP Studies voorgesteld door hoofdredacteur Prof. Waegemans. Richard Baeyens sprak de laudatio uit.