De eerste activiteit van het Filip De Pillecyn Genootschap vond plaats op de jaarlijkse Filip De Pillecyndag op vrijdag 25 maart, in het Ringtheater in zijn geboortedorp Hamme. Gastspreker was Patrick Auwelaert die in zijn lezing Voor Outer en Heerd. De Boerenkrijg in JAN TERVAERT van Filip De Pillecyn, een analyse maakte van Wahrheit en Dichtung in deze historische roman over een korte, maar belangrijke episode in onze vaderlandse geschiedenis. De voorzitter lichtte de activiteiten van het Comité toe gedurende de nu twee jaren durende pandemie. Ondanks de onmogelijkheid elkaar fysiek te ontmoeten, is het Comité toch niet bij de pakken blijven zitten en heeft het heel wat mooie realisaties tot stand gebracht : de heruitgave van Mensen achter de dijk (met uitvoerige inleiding, toelichtingen en mooi geïllustreerd), de kunstmap Van de goede moordenaar, de uitgave van Etienne Van Neygens gebundelde studies over De Pillecyn, Filip De Pillecyn als journalist tijdens de Tweede Wereldoorlog van de voorzitter. De opkomst was bescheiden, maar er werd nog lang nagepraat in het foyer van het theater.

Op zondag 2 oktober vond eindelijk de grote Filip De Pillecyn Dag plaats die oorspronkelijk gepland was op 6 juni 2020, maar door corona in het water is gevallen, verschoven naar 2021 en nog eens uitgesteld. De viering vond plaats in het palmarium van het kasteel van Hugo Van Geet in de Plezantstraat in Hamme, de geboortestraat van de schrijver. De belangstelling was overweldigend – 130 inschrijvingen. Na de verwelkoming en inleiding door de voorzitter zette Jean-Pierre Rondas zijn visie uiteen op hoe je Mensen achter de dijk zou kunnen verfilmen en welke valstrikken de verfilming moet zien te omzeilen. Na de vertoning van de BRT-documentaire «In de voetsporen van Filip De Pillecyn» las acteur Warre Borgmans een persoonlijke keuze voor uit Mensen achter de dijk. Na de koffiepauze speelden Etienne De Munck en Johan Scheppens van het Hamse theater «Voor God en Evenmensch» fragmenten uit de roman. Tot slot bracht sopraan Hendrickje Van Kerkhoven gedichten van Guido Gezelle, Heinrich Heine, Goethe e.a. op muziek van Lodewijk Mortelmans en Grieg. Ze werd op de piano begeleid door Nicolas Callot. De viering vond plaats op een zonnige herfstdag, het publiek was enthousiast en iedereen was in de wolken over de hoogstaande en gevarieerde invulling van het programma.

Grote Filip De Pillecyn Dag op 2 oktober 2022 in het Palmarium van het kasteel van Hugo Van Geet in de Plezantstraat te Hamme.

 

Het jaar werd afgesloten met de traditionele presentatie van de Filip De Pillecyn Studies, inmiddels al nummer XVIII. Na een korte verwelkoming leidde de voorzitter de gastspreker in, Bart Janssens, classicus, die een luchtige, maar boeiende causerie hield over Filip De Pillecyn en de Schelde, over wat de rivier betekende in zijn leven en werk. Na de gesmaakte lezing werd de inhoud van het nieuwe jaarboek voorgesteld, een balans opgemaakt van 2022 en een vooruitblik op 2023 gegeven. De opkomst was talrijk, de matinee werd afgesloten met een receptie.

Presentatie van de FDP Studies