Door covid-19 werden alle geplande activiteiten opgeschort of verdaagd naar later datum.